UTV – Sogn og Fjordane tannlegeforening  
 
UTV er tillitsutval for dei offentleg tilsette tannlegane i fylket, for tida 41 tannlegar.

Utvalet er slik samansett:

  • Leiar: Øystein Sivertsen, Sandane tannklinikk
  • Medlem: Ingvild Boge, Høyanger tannklinikk
  • Medlem: Elisabeth Halsne, Florø tannklinikk
  • Medlem: Øystein Sortland, Måløy tannklinikk
     
  • 1. vara: Ingibjørg Sara Benediktsdottir
  • 2. vara: Helene Starheimsæter

Leiaren møter i styret for lokalforeininga.

Årsmelding frå UTV 2015 finn du her (Word dokument).

Tillitsutvalet skal arbeide ut frå Hovudavtalen og Hovudtariffavtalen. Leiar er fylkeshovudtillitsvald for tannlegane.

Tannhelsetenesta er frå 01.01.2012 styrt av ei sentral leiing. Tidligere distriktsinndeling er avvikla og klinikkane med klinikksjef er direkte underlagt direktør for tannhelse. Klinkksjefane har personal- og fagleg ansvar.

Øvste leiar er konstituert fylkesdirektør Clara Øberg. Konstituert fylkestannlege er Elisabet Skrede. Tannhelsetenesta har frå 01.01.2003 hatt driftsavtale med fylkeskommunen.

Klinikkane er om lag like mange eintannlegeklinikkar som fleirtannlegeklinikkar. Dei er stort sett godt utstyrte, og vi har stor grad av sjølvstyre innan kvar klinikk. Endring av klinikkstruktur er på gang.

Kjevekirurgisk avdeling ved Sentralsjukehuset i Førde gjev kirurgisk tilbod.


Eit overordna mål er å gje innbyggjarane i fylket eit best mogleg tannhelsetilbod.

Begynnarløn er for tida kr. 550.000,-

I tilegg har fylket nokre tiltak for rekruttering og stabilisering av tannlegar. Her kan nemnast ca. kr. 5000 i årlege kursmidlar pluss gratis vår- eller haustkurs, samt TSE-kurs. Spesiell ordning for småbarnsforeldre (med barn under 3 år) med 1 dag fri i veka. Stabiliseringstilegg etter 2 år.

Provisjonsavtale

Moglegheit for å leige klinikk privat

Det er også særavtale for klinikksjeftillegg og lystgasskompetanse. Dessutan særavtale for ambulering.
 

Vil du vite meir? Kontakt ein i UTV:

  • Øystein Sivertsen, tlf.(a) 578 68460 / (p) 578 65387, e-post: oystein.sivertsen@sfj.no
  • Ingvild Boge, tlf.(a) 577 14535 / (p) 577 11265, e-post: ingvild.osland.boge@sfj.no

 

 

< Startsida