PROGRAM

 

 

 

Fredag 2. november

 

Kl. 10.00         Frammøte. Kaffe og rundstykke.

Kl. 10.30         «101 måter å ødelegge kroppen på», ved Karl-Petter Knudsen.

Kl. 11.30         Pause, dentalutstilling.

Kl. 11.45         Kurs.

Kl. 12.45         Lunsj.

Kl. 13.45         «Frisk nok for livet» ved Jørgen Skavlan.

Kl. 15.15         Pause med kaffe, dentalutstilling

Kl. 16.00         Møte UTV, val.

Kl. 16.30         Årsmøte i Sogn og Fjordane tannlegeforening.

Kl. 20.00         Aperitiff.

Kl. 20.30         Buffet. Hyggeleg samvær.

 

 

 

Laurdag 3. november

 

Kl. 09.00         «Amalgam, quo’vadis?» ved Nils Roar Gjerdet

Kl. 09.45         Pause, dentalutstilling.

Kl. 10.00         Kurs

Kl. 10.45         Kaffe. Utsjekking av rom.

Kl. 11.15         «Ut med amalgamen, men holder kompositten?» ved Tom Paulseth

Kl. 12.00         Pause.

Kl. 12.15         Kurs

Kl. 13.00         Avslutning. Lunsj. Heimreise.

 

 

 

101 MÅTAR Å ØYDELEGGJE KROPPEN PÅ

Foredraget fokuserer på kvifor du får spenningshodepine, nakkesmerter, skuldersmerter, musearm, tennisalbu, bortdovning av fingre, smerter mellom skulderblada og diverse  rygglidingar.
Korleis kan du på en enkel måte bli kvitt alle plagene? Du lærer øyeblikkets ergonomi, der du straks vil kjenne kva som skal til for å unngå slitasjeskader og ’ondter’ av ymse slag. Samtidig får du en god latter.

Foredragshalder Karl-Petter Knudsen er bedriftsfysioterapeut og har jobba med tannhelsepersonell sidan 1992.FRISK NOK FOR LIVET

I foredraget Frisk nok for livet deler Jørgen Skavlan raust sine erfaringer og betraktninger om livet, helsen og jobben. Foredraget er rett og slett en vaksine mot helsens mistrøsteligheter!

Uten å moralisere eller heve pekefingeren, kretser Skavlan muntert og inspirerende rundt blant annet følgende spørsmål:

·       Hvorfor er vi så misfornøyde - til tross for at Norge flere ganger på rad er kåret til verdens beste land å bo i?

·       Hvorfor har vi inntrykk av at vi har et dårlig helsevesen og helsestell - samtidig som vi lever lenger og er friskere enn noen gang?

·       Hvorfor forholder vi oss til sykdom og plager som lidelse og mistrøsteligheter?

·       Kan vi snakke om dette på en annen måte - og kanskje få et både friskere og bedre liv både hjemme og på jobb?

Jørgen Skavlan har sin legeutdannelse fra Irland og Norge. I flere år var han kommunelege i Nordland, inntil han ble fastlege i Oslo.
Han er forfatter av bøker, lege i programmet Puls på NRK1 og kronikkforfatter i helsemagasinet Puls. Han ble kåret til Årets foredragsholder i 2004.

Frisk nok for livet varer normalt mellom 50 og 80 minutter, og fremførelsen baserer seg ofte på oppdragsgivers kjerneverdier og problemstillinger.
Skavlan bruker ikke manuskript, men bruker lyd og bilde som illustrasjon for sine poenger.
Fordi foredraget har denne formen, og hele tiden skifter karakter og innhold, har folk hørt Skavlans foredrag opptil flere ganger - uten å sovne.

 

AMALGAM, QUO VA’DIS?

Amalgam er kommet for å bli borte. Men det kommer til å ta lang tid ennå. Selv nyutdannede tannleger vil komme til å møte amalgam gjennom store deler av, eller hele, yrkeskarrieren. Hvilke aspekter har det, og hva gjør man nå i lys av pasient- og yrkesmessige reaksjoner?

 

Nils Roar Gjerdet er professor ved UiB

 

UT MED AMALGAMEN, MEN HOLDER KOMPOSITTEN ?

Mange vil nok forbinde Tom Paulseth med tannfarga fyllingsmaterialer og tilhøyrande metodar. Store komposittrestaureringar og levetida til desse vil mellom anna vere dagens tema.

Tom Paulseth er tannlege i Bergen